Nájomcovia

Voľné priestory na prenájom. V prípade záujmu kontaktujte správu budovy AOC na 1. poschodí budovy alebo na telefónom čísle: 057 445 04 40