Poloha

Mesto Vranov nad Topľou leží vo východnej časti Slovenska,
70 km severovýchodne od Košíc, v blízkosti poľských, maďarských a ukrajinských hraníc.
Mesto je situované vo výhodnej polohe križovania hlavných cestných ťahov,
dopravne prístupné štátnymi cestami.
Vranov má 23 000 obyvateľov,
jeho spádová oblasť je 79 000 obyvateľov.

Mesto je ekonomicky aktívnym centrom východoslovenského regiónu.