7. Poschodie

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECí A RODINY

ODBOR SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI
- Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
- Oddelenie poradenstva a vzdelávania
- Referát správneho konania                                                                                                                                                                                                                                                                - Aktivačné centrum