5. Poschodie

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECí A RODINY

Kancelária riaditeľa úradu

Osobný úrad

- Oddelenie ekonomiky
- Oddelenie informatiky a správcov IS
- Referát kontroly
- Referát poradensko-psychologických služieb
- Referát služieb pre zamestnávateľa