4. Poschodie

OKRESNÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU                                                             ZEPTER SLOVAKIA 

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE                                      PETER PETRÍK - geodet - zadný vchod

KATASTER                                                                                                        ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY - zadný vchod 

                                                                                                                                                 - Oddelenie služieb pre občana : - Referát služieb pre zamestnávateľ

                                                                                                                                                  - Informačno-poradenské stredisko