3. Poschodie

OKRESNÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU

Kancelária prednostu

ORGANIZAČNÝ ODBOR

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ