3. Poschodie

OKRESNÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU                                                                      ÚČTOVNÍCTVO - Jana ČURLIKOVÁ,

Kancelária prednostu                                                                                                           ÚČTOVNÍCTVO - Iveta SŰČOVÁ

ORGANIZAČNÝ ODBOR                                                                                                    REGIONÁLNA POĽNOHOSPODÁRSKA A POTRAVINOVÁ KOMORA

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ